LENTOTURVALLISUUSTYÖ

SLL:n turvatoimikunta edistää lentoturvallisuustyötä ja toimii Finnairin liikennelentäjien väylänä vaikuttaa erilaisiin lentoturvallisuutta parantaviin hankkeisiin. Toimintamuotoina ovat yhteydenpito työnantajaan, viranomaiseen, muihin lentäjäyhteisöihin Suomessa ja erityisesti kansainvälinen yhteistyö ECA ja IFALPA:n erityisasiantuntijaryhmissä.

Turvatoimikunta kokoontuu kuukausittain ja kerää lentoturvallisuuteen liittyvää palautetta Finnairin lentäjiltä. Toiminnalla pyritään paitsi yleisesti vaikuttamaan lentoturvallisuuskulttuuriin, mutta myös kouluttamaan lentäjiä lentoturvallisuuteen vaikuttavista asioista. Tässä myös yhteydet maailmanlaajuiseen lentäjäyhteisöön näyttelevät merkittävää osaa toiminnasta. Aktiivisella yhteydenpidolla pystytään jakamaan tietotaitoa mm. pohjoisen pallonpuoliskon sääilmiöistä ja toimintamalleista globaalille lentäjäjoukolle. SLL:n lentoturvallisuuden asiantuntijoita on ollut mukana monessa kansainvälisessä työryhmässä, pitäen sisällään mm. IFALPA, ICAO, EASA, IAEA, ECA. Finnairin lentäjien kokemuksia on käytetty mm. Airbus -koneiden talvioperoinnin maailmanlaajuisessa kehittämistyössä. 

SLL:n turvatoimikunnan tavoitat sähköpostitse ttk(at)sllpilots.fi

SLL:n turvatoimikunnan toiminnasta vastaa:

SLL:n turvatoimikunnan (TTK) puheenjohtaja Timo Lempiäinen
Puhelin: +358 50 3542954
Sähköposti: timo.lempiainen(at)sllpilots.fi