JÄSENLAJIT

SLL:n jäsenyys noudattelee eri lentäjäpolun vaiheita ja edunvalvonnan keskiössä ovat varsinaiset jäsenet. Muiden jäsenyyksien tarkoitus on mahdollistaa lentäjäyhteisön tuki ja neuvottelemat edut ilman varsinaista työsuhteeseen liittyvää edunvalvontaa.

VARSINAINEN JÄSENYYS

Varsinaisen jäsenyyden edellytys on työskentely Finnairilla liikennelentäjänä. 

OPISKELIJAJÄSENYYS

Opiskelijajäsenyyttä voi anoa Finnairin perämies (FOC)- tai tyyppikurssilla opiskeleva. Opiskelijajäsenyyteen voi liittää vapaaehtoisen yhdistetyn lupakirja- ja henkivakuutuksen. Opiskelijajäsenet siirretään varsinaisiksi jäseniksi kun työsuhde Finnairiin alkaa.

MPL -koulutuspolkua kulkevien osalta liiton opiskelijajäsenyys on mahdollista PHASE 3:n alettua.

LEPÄÄVÄ JÄSENYYS

Lepäävää jäsenyyttä voi anoa työttömyyden, perhe-, opinto- tai virkavapaan tai muun vastaavan pitkäkestoisen syyn takia. Lepäävä jäsenyys mahdollistaa liiton keräämän jäsenmaksun keskeyttämisen niin, että lupakirjavakuutuksen maksimiturvaan ei kohdistu jälkivaikutuksia. Lisätietoa voit kysyä toimistoltamme.

SENIORIJÄSENYYS

Seniorijäsenyyttä voi anoa kun varsinaisen jäsenyyden edellytys ei enää täyty, käytännössä kun työsuhde Finnairiin liikennelentäjänä päättyy.