SLL edustaa Finnairin liikennelentäjiä

Suomen liikennelentäjäliitto ry. edustaa Finnairin lentäjiä, neuvottelee työehtosopimuksen ja valvoo sen noudattamista. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen neuvontapalvelua, koulutusta ja jäsenetuja. Lentäjien edunvalvonta ei keskity vain yrityskohtaiseen työehtosopimukseen, vaan toimintakenttä ulottuu kansainvälisestä markkinasta johtuen laajalle. Työehtosopimuksen rinnalla kannamme vastuumme yleisen lentoturvallisuuden parantamisesta.

SLL:n edunvalvonnan tavoitteet luo lentäjistä koostuva valtuusto

Valtuusto on yhdistyslain tarkoittama valtuutettujen kokous ja se toimii yhdistyksen kokousten välillä yhdistyksen ylimpänä päätöksentekoelimenä ja käyttää yhdistyksen päätösvaltaa. SLL:n valtuustoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 valtuutettua, joista kukin valitaan kerrallaan kaksivuotiskaudelle. Valtuusto vastaa SLL:n työehtosopimukseen liittyvästä päätöksenteosta ja tavoitteiden asettelusta.

Lentoliikenteelle ominaista on syklisyys, liikenneohjelmien ja lentoyhtiöiden rakenteiden muutokset, välillä äkillisestikin. Valtuustomme kokoontuu kuukausittain ja vastaa osaltaa lentäjien edunvalvonnan seuraamisesta ja ohjaamisesta. Valtuuston jäsenet ovat rivilentäjiä edustaen laajasti jäsenistöä eri ikäluokista, lentoyhtiökokemukseltaan perämiehistä kapteeneihin.

Liikennelentäjän ura on parhaimmillaan pitkä, näin myös edunvalvonnan horisontti ulottuu laajalle

Liikennelentäjä rakentaa uraa ja ammattitaitoaan koko työuransa aikana ja parhaimmillaan sitoutunut lentäjä on työantajalle arvokas ja arvoatuottava investointi. Lentäjän työkenttänä on maailmanlaajuinen ja lentotyötä tehdään kaikkina kellonaikoina ympäri vuoden.
Työn olosuhteiden vaihdellessa rasittavuudeltaan paljon, on lentäjien työhyvinvointi ja jaksaminen edunvalvonnan keskiössä. Lentäjän työolosuhteet tulee järjestää sellaiseksi, että se mahdollistaa ammatin harjoittamisen turvallisesti ja terveenä pysyen, huomioiden myös siviilielämän sovittamisen vuorotyöhön.

Lentäjien ammatillinen kelpoisuus varmistetaan puolivuosittain simulaattoritarkastuksin ja lisäksi lääketieteellinen kelpoisuus varmistetaan vähintään kerran vuodessa. Vaativa ja vastuullinen ammatti vaatii lentäjältä sitoutumista ja oman ammattitaidon ylläpitoa. Tämän vastapainoksi haluamme reilut työehdot, turvaa elämän eri tilanteisiin ja kilpailukykyisen palkkatason.