VIISI HYVÄÄ SYYTÄ LIITTYÄ JÄSENEKSI

EDUNVALVONTA

Lentäjien edunvalvonnasta vastaavat vain lentäjät. Työehtosopimus luo raamit palkanmaksulle ja kokonaisvaltaiselle jaksamiselle. Korkea järjestäytymisaste varmistaa yhtenäisyyden ja neuvotteluvoiman. Olet meille tärkeä!


AKTIIVINEN TIEDOTUSTOIMINTA

Lentoliikenne pyörii ympäri vuorokauden, kaikkina vuodenaikoina ja työtä tehdään ympäri maailmaa. Pysyminen muutoksista tietoisena on tärkeää ja liitto tarjoaa tähänä verkoston, sekä ylivertaiset väylät. 


LAKIAPU TYÖSUHTEESSA

Työehtosopimus on lähtökohta työsuhteissa, mutta aina kaikki ei mene kuten suunniteltu ja joskus voi henkilökohtaisia haasteita tulla eteen. Liiton tarjoama lakiapu työsuhteeseen liittyvissä asioissa antaa lisäturvaa poikkeuksellisessa tilanteessa. Myös luottamusmiesten palvelut ovat tarjolla SLL:n jäsenyyden kautta.

Mikäli SLL:n jäsenellä on erimielisyys työnantajan kanssa ja asiaa ei saada ratkaistua neuvottelemalla, on hänellä mahdollisuus hakea SLL:n taloudellista tukea oikeudellisiin kustannuksiin työoikeudellisen asiansa viemiseksi tuomioistuimen ratkaistavaksi. SLL:n oikeusturvatuki mahdollistaa maksimissaan 17 000 euron oikeusavun 15%, mutta maksimissan 1500 euron omavastuulla. 


HÄTÄTILANTEET

Liiton kansainvälinen verkosto antaa tukea jäsenille tilanteessa, jossa ollaan Suomen ulkopuolella esimerkiksi lento-onnettomuudessa tai muussa poikkeuksellisessa olosuhteessa.


LENTOTURVALLISUUS

Jäsenenä olet ylläpitämässä lentoturvallisuuden ketjua maailmanlaajuisessa yhteisössä. Pääset myös osalliseksi kansainvälisen lentäjäyhteisön uutiskirjeisiin ja seuraamaan lentoliikenteen toimintaympäristön kehittymistä.