Lentäjien edunvalvonta ylittää kansalliset rajat

Kansainvälinen yhteistyö lentäjäyhteisöissä tapahtuu pääsääntöisesti lentäjien kansallisen kattojärjestö FPA:n toiminnan kautta. SLL on tämän lisäksi suoraan osana OCCC:n (Oneworld Cockpit Crew Coalition) toimintaa. OCCC:n toimintaan kuuluu aktiivinen tietojen vaihto ja benchmark-tiedostojen ylläpito.

SLLn valtuusto käsittelee säännöllisesti kansainvälisiä lentäjien edunvalvonta-asioita.


 

 

 

SUOMEN LENTÄJÄLIITTO

Suomen lentäjäliitto ry. Finnish Pilots´ Association (FPA) on kaikkia suomalaisia liikennelentäjäyhdistyksiä kokoava kattojärjestö. Sen piiriin kuuluu yli 1400 liikenne- ja helikopterilentäjää seitsemästä eri yhdistyksestä. FPA:n tärkeimpänä tehtävänä on esiintyä ammatillisissa ja lentoturvallisuuskysymyksissä liikennelentäjien edustajana niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla.

FPA:n toimintaa johtaa hallitus, jossa pääsääntöisesti on edustettuina kaikki jäsenyhdistykset. FPA on jäsenenä ja edustaa Suomen kaupallisen alan ammattilentäjiä ECA:ssa (European Cockpit Association) ja IFALPA:ssa (International Federation of Airline Pilot Associations). FPA toiminnallaan pyrkii parantamaan lentoturvallisuutta ja vaikuttamaan lentäjien työolosuhteisiin. Siinä missä jäsenyhdistykset vastaavat yhtiökohtaisista työehtosopimuksista, FPA:n huomion kohteena on lainsäädäntö, koulutuspolitiikka, lentoliikennettä koskeva sopimusympäristö.

FPA:n toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.fpapilots.fi

 

 

 

 


ONEWORLD COCKPIT CREW COALITION

OCCC perustettiin virallisesti vuonna 1998 Tokiossa. Yhdistys perustettiin vuotta aiemmin, kuin Oneworld lentoyhtiöiden toimesta sai virallisesti alkunsa. Suomen Liikennelentäjäliitto ry. oli yksi perustajajäsenistä.

Nykyään OCCC edustaa yli 30 000 lentäjää, jotka työskentelevät Oneworldin lentoyhtiöissä. OCCC jäsenyhdistykset tapaavat kaksi kertaa vuodessa edistäen lentäjäyhdistysten tiedonvaihtoa ja ymmärrystä lentoalan työmarkkinatilanteesta. OCCC:n tapaamisista julkaistaan uutiskirje kaksi kertaa vuodessa, joka jaetaan SLL:n jäsenille lisäämään ymmärrystä globaalista lentäjäyhteisöstä.

OCCC:n toiminnasta SLL:n osalta vastaa valtuuston nimeämä OCCC director.

 

EUROPEAN COCKPIT ASSOCIATION

ECA on perustettu vuonna 1991 kokoamaan Euroopassa toimivat lentäjät ja lentäjäyhdistykset vastaamaan koordinoidusti ja yhteistyössä edunvalvonnasta ja lentoturvallisuustyöstä erityisesti EU:n alueella. ECA:n toimisto sijaitsee Brysselissä ja palvelee asiantuntijaorganisaationa kaikkia jäsenyhdistyksiä ja on läheisessä yhteydessä mm. Euroopan komissioon ja parlamenttiin, sekä ilmailualan toimijoihin kuten EASA ja Eurocontrol. ECA edustaa yli 40 000 lentäjää Euroopassa.

Lentoliikenteeseen, lentoturvallisuuteen ja lentäjien työolosuhteisiin vaikuttavista lakihankkeista merkittävä osa käynnistetään Euroopanlaajuisesti ja tässä jäsenmailla yhdistyksineen on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa toimintaympäristöön.

ECA:n toiminta perustuu kahteen vuosittaiseen konferenssiin, sekä asiantuntijaryhmiin (working groups), joiden toiminnalla tuetaan vaikuttamistyötä niin lentoturvallisuus-, kuin ammatillisissa kysymyksissä.

SLL osallistuu ECA:n toimintaan Suomen lentäjäliiton kautta toimimalla useassa työryhmässä esimerkiksi lentoturvallisuuteen liittyen.

 

Lisätietoa ECA:n toiminnasta ja ajankohtaisista aiheista (policy papers) löydät osoitteesta  https://www.eurocockpit.be/

Voit liittyä myös ECA:n uutislistalle, jolloin saat lentämiseen ja lentäjiin liittyvistä asioista heti tiedon sähköpostiisi.

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR LINE PILOTS´ ASSOCIATION

IFALPA perustettin vuonna 1948 ja suomalaisten lentäjien edustus saatiin SLL:n nimissä alkuun vuonna 1950. FPA:n perustamisen myötä kansainvälisestä lentäjäyhteisöjen toiminnasta ja jäsenyydestä on kantanut vastuun FPA.

IFALPA kokoaa yhteen yli 100 lentäjistä koostuvaa maakohtaista jäsenyhdistystä ja edustaa maailmanlaajuisesti yli 100 000 lentäjää.

IFALPA toimii globaalina keskusjärjestönä maailman liikennelentäjille ja yhdistyksen toimisto sijaitsee Montrealissa, jossa myös kansainvälinen siviili -ilmailun kattojärjestö ICAO, sijaitsee.

Lentoturvallisuuden kehittämiseksi IFALPA:ssa toimii 11 pysyvää teknistä komiteaa, jotka valmistelevat maailman liikennelentäjien kannanottoja lentoturvallisuuskysymyksiin. IFALPA:lla on pysyvä edustus mm. kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä ICAO:ssa, jonne IFALPA vie aktiivisesti lentäjien näkökulmia. FPA:n kautta SLL:n lentäjät ovat tällä hetkellä edustettuina kaikissa tärkeimmissä IFALPA:n teknisessä komiteassa.

IFALPA:n toimintaan pääset tutustumaan lisää kansainvälisiltä sivuilta osoitteessa https://www.ifalpa.org/